Forráspont pályázatírás
Céges pályázatok

Céges pályázatok

GINOP-4.1.4-19
Benyújtható: 2021. június 15-től, 2021. június 30-ig

Támogatás intenzitása: 55% vissza nem térítendő rész.

Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében

A támogatás olyan Budapest és Pest megyén kívüli vállalkozások részére elérhető, amely rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel, ezalatt a statisztikai létszáma legalább 1 fő volt és kettős könnyvitelt vezető gazdasági társaságnak minősül. Telephelyre vagy székhelyre is igényelhető a támogatás, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendeltetésszerűen használatban álltak.

A beruházás abban az esetben támogatott, ha az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében, e felett nem elvárt, csak egy szint javulás.

Támogatott beruházások:
Forráspont pályázatírás

Napelemes rendszer

Forráspont pályázatírás

Napkollektor

Forráspont pályázatírás

Fűtéskorszerűsítés

Forráspont pályázatírás

Hőszivattyús rendszer

Forráspont pályázatírás

Hőszigetelés

Forráspont pályázatírás

Nyílászáró csere

Forráspont pályázatírás

Energiatakarékos világítás

A tájékoztatás nem teljes körű, a feltételekkel kapcsolatban kérjük vegye fel pályázatírójával a kapcsolatot.

GINOP-1.2.9-20
Benyújtható: 2021. április 30-tól, 2021. május 12-ig

Támogatás intenzitása: 70% vissza nem térítendő rész.

A pályázati kiírás az 5000 fő alatti településeken lévő mikrovállalkozások részére szól, melynek keretében 2 és 10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások, akiknek maximum 10 fő alkalmazottja van és rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel, 25 % előleget biztosítanak a projekt megvalósításához.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Forráspont pályázatírás

Új eszköz beszerzése

Forráspont pályázatírás

Új gépek beszerzése

Forráspont pályázatírás

Technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Forráspont pályázatírás

Ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)

Forráspont pályázatírás

Informatikai eszközök és szoftverek

Forráspont pályázatírás

Fejlődéshez szükséges képzés

Forráspont pályázatírás

Immateriális javak beszerzése (licence)

Forráspont pályázatírás

Bérköltség-támogatás igénybevétele

A tájékoztatás nem teljes körű, a feltételekkel kapcsolatban kérjük vegye fel pályázatírójával a kapcsolatot.

GINOP Plusz 1.2.1-21
Jelenleg szüneteltetve

Támogatás intenzitása: akár 35-70% vissza nem térítendő rész.

A pályázati kiírás azon mikro-, kis-, és középvállalkozások részére elérhető, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel és éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben legalább 3 fő volt. Olyan Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek pályázhatnak, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. A támogatott projekt Budapest kivételével, bárhol az országban megvalósítható. Minimum 30 % önerővel kell rendelkezni.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Forráspont pályázatírás

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Forráspont pályázatírás

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Forráspont pályázatírás

Tanácsadási szolgáltatások

Forráspont pályázatírás

Képzési szolgáltatások

Forráspont pályázatírás

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc

Forráspont pályázatírás

Megújuló energiaforrás (napelem, napkollektor, hőszivattyú)

Forráspont pályázatírás

Információs technológia-fejlesztés

Főszabályként a támogatási összeg visszafizetendő, de a visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik

A tájékoztatás nem teljes körű, a feltételekkel kapcsolatban kérjük vegye fel pályázatírójával a kapcsolatot.

KKV Kapacitásbővítő támogatás GINOP-5.3.17-21
Benyújtható: 2021. október 20-ig

A támogatás azok a cégeket illeti meg, amelyek vállalják, hogy működő vagy újonnan létrehozott telephelyükön legalább 3, legfeljebb 25 dolgozóval bővítik a foglalkoztatottak létszámát júniushoz képest. A támogatási kérelmet legkésőbb 2021. december 31-ig lehet benyújtani, azzal a feltétellel, hogy a megvalósítási időszaknak 2023. július 31-ig le kell zárulni. A munkavállaló bérköltségét 8 hónapig finanszírozzák a program keretében, de a foglalkoztatónak vállalnia kell, hogy még további 8 hónapig foglalkoztatja a pályázat segítségével felvett alkalmazottait.

Támogatás összege:
Forráspont pályázatírás

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke, új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft

Forráspont pályázatírás

A támogatás maximum bruttó 309 000 forint havi jövedelmet és az ahhoz kapcsolódó SZOCHO-t fedezi. A vállalkozás a bérköltség maximum 30-40%-át fordíthatja eszközbeszerzésre vagy immateriális javakra.

Forráspont pályázatírás

30 % amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatása előtt nem volt regisztrált álláskereső;

Forráspont pályázatírás

35 % amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően regisztrált álláskereső volt;

Forráspont pályázatírás

40 % amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően tartósan:

Forráspont pályázatírás

regisztrált álláskereső volt. Legalább 6 hónapja 25 év alatti álláskereső, vagy legalább 12 hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskereső.

Támogatás kifizetése:

A támogatási előleg a támogatói okirat kiküldése után kerül kifizetésre, külön kérelmet nem kell benyújtani. A támogatói okirat kiadását követően előzetes kifizetés első részleteként a támogatói okiratban vállalt foglalkoztatottak bértámogatásának 60%-a erejéig történik a folyósítás.

Támogathatóak azon KKV-k, amelyek:
Forráspont pályázatírás

Kevésbé fejlett régiókban bejegyzett székhelye vagy telephelye van: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl

Forráspont pályázatírás

Rendelkeznek legalább egy teljes beszámolóval lezárt üzleti évvel

Forráspont pályázatírás

Rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval

Forráspont pályázatírás

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok

Forráspont pályázatírás

Kettős könyvvitelt vezető non-profit gazdasági társaságok

Forráspont pályázatírás

Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek

Forráspont pályázatírás

Szövetkezetek

Forráspont pályázatírás

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Forráspont pályázatírás

Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Forráspont pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Forráspont pályázatírás

Nem támogatható olyan vállalkozás, amely 2021 júniusát követően csökkentette a létszámát. A foglalkoztatottak számának nettó növekedése elvárás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás a 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondással történik.

Készült, a Magyar Álllamkincstár KKV kapacitásbővítő támogatás hivatalos pályázati felhívása alapján.
©2023 Forráspont pályázatíró iroda